P2130023.jpg (47250 byte)
(klikk på bildene for å få storformat)

Fraksjon 25 – 80 mm.

Bruksområde:
Smelteverksstein.

Leveres:
I bulk.


P2130024.jpg (42275 byte)

 

Fraksjon 15 – 25 mm.

Bruksområde:
Veigrus. (Da helst blandet med subb 0 – 8 mm for best binding.)

Leveres:
I bulk.


P2130029.jpg (40348 byte)

Fraksjon 8 – 16 mm.

Bruksområde:
Fasade stein. (Til støping av plater.)
Hagesingel.

Leveres:
I bulk.
I storsekk ca. 1000 kg.


P2130031.jpg (39419 byte)

Fraksjon 3 – 8 og 4 – 8 mm.

Bruksområde:
Smelteverksstein.
Hagesingel.

Leveres:
I bulk.
I storsekk ca. 600 kg og 1000 kg.


P2130035.jpg (34629 byte)

Fraksjon 1 – 4 mm

Bruksområde:
Smelteverksstein.
Strøsand.

Leveres:
I bulk
I storsekk ca. 600 kg og 1000 kg.
I småsekk 25 kg.


Vi leverer også finfraksjoner rettet mot kalking i jordbruk og kalking av vassdrag.


Fraksjon 0 – 30 mm.

Bruksområde:
Veigrus. (Veldig bindingssterk godt egnet til bruk i bratte bakker.)
Til kalking i jordbruket ved spesielt sur jord. Som feks. nybrutt myrjord.

Leveres:
I bulk.


Fraksjon 0 – 3 mm.

Bruksområde:
Til kalking i jordbruket (jordbrukskalk).

Leveres:
I bulk.


Fraksjon 0 – 1 mm.

Bruksområde:
Til kalking i hagen.
Til kalking i jordbruket.
Til vassdragskalking.

Leveres:
I bulk.

I storsekk ca. 600 kg.
I småsekk 25 kg og 40 kg.


Vedrørende spørsmål om mer spesifikk produktbeskrivelse kan vi kontaktes per e-mail, telefonnr 71 65 90 00 eller telefaxnr. 71 66 31 23. Vi er også interessert til å høre fra dere om det er behov for spesielle fraksjoner som ikke er listet opp her.

  

produkter   produksjon   historie   kontakt oss